0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Dijital Meslekler Araştırması 2

Bu araştırma Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “KARİYER 4.0: Endüstri 4.0 Döneminde Milli, Dijital Ve Cinsiyet Eşitlikçi İstihdam Ve Girişimcilik Politikalari” projesi Erasmus+ Anahtar Eylem 3 Politika Reformuna Destek – Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Politikasından Sorumlu Olanların Toplantıları kapsamında Proje Sözleşme Numarası 2017-2-TR01-KA347-047527’dir.

 

Bu araştırma ile 14-20 yaş aralığındaki lise öğrencilerinin Endüstri 4.0 ile yaşanacak olan dönüşüme ne kadar hazır olduğunu ve Endüstri 4.0 ile ortaya çıkmaya başlayan dijital mesleklere yatkınlıklarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma sonuçları projenin sonunda karar alıcıların katılacağı yapılandırılmış diyalog toplantısında paylaşılarak, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasına imkan verecektir.

 

Bu ankette 17 soru var.
Bu anket adsızdır.

Özellikle bir soruda sorulmadıkça, anketiniz ve yanıtlarınızla ilgili kayıtlarda sizin kim olduğunuzu belirten bir bilgi bulunmaz.

Bu ankete erişmek için bir pin kodu kullandıysanız, bu kodun kim olduğunuzu belirlemek için yanıtlarınızla birlikte kaydedilmediğini özellikle belirtmek isteriz. Kodlar ayrı bir veritabanında saklanır ve yalnız anketi doldurup doldurmadığınızı belirlemek için kullanılır. Pin kodları ile anket yanıtlarını eşleştirmenin bir yolu yoktur.